İslamda giyim tarzı nası olmalı ;

Peygamber Efendimiz ashabından biri dış görünümüne önem vermediğinde veya bakımsız olduğunda onu da hemen uyarırdı. Bu konuya ait bir rivayeti Ebu’ Havas (ra), babasından şöyle nakletmektedir:

Üzerinde adi bir elbise olduğu halde Resulullah aleyhissalatu vesselam’ın yanına gelmiştim. Bana:

Senin Malın yok mu? diye sordu.

Evet Var  cevabıma:

Hangi çeşit maldan  sorusunu yöneltti.                                                                                                                                                                                                                                       Her çeşit maldan ALLAH bana vermiştir demem üzerine;Öyle ise ALLA H TALA HAZRETLERİ sana bir mal verdiği vakit ALLAHIN verdiği bir nimetin eseri ve fazileti senin üzerinde ğörünmelidir buyurdular.                                                                                                                      

İnsan oğlunun yapısı gereği mecburi ihtiyaçları arasında yer alan giyinmek ilk yıllardan belli  kültür ve zaman  nedeniyle değişikliklere uğramıştır.İslamiyet’in doğuşu ve kadına verdiği  değer  sebebiyle yeni bir giyim şekli  ortaya çıkmıştır. İslamiyet nasıl istediyse o şekil giyinilmeye çalışılmış ve gerçekten de bu şekilde İslamiyet dahada bir sevilmiştir.Belirli  kurallar dışına çıkılmadan giyinilmişti. İhtiyaçların çerçevesin de ve iklim  göz önünde tutularak her devlet kendine özgü kıyafetler tasarlamış ve giyilmişti  Çağlar değiştikçe giyim tarzında değişikliğe uğramış zaman içinde gözle görülen değişikliler olmuştur.

 

 

Gelen aramalar: